Olet täällä

Etusivu » Itsehoitolaitteet

Multi-Zapper

Multi-Zapper

Varhain 1900 luvun alussa, kaksi tutkijaa löysivät hämmästyttävät terveysvaikutukset jotka perustuivat taajuuksiin.

Yksi heistä oli venäläissyntyinen Georges Lakhovsky, joka myöhemmin muutti USA:han. Hän ymmärsi kehon sähköisen luonteen ja sen tosiasian että solumme värähtelevät. Taajuus on näiden värähtelyjen mitta. Lakhovsky teki seitsemän viikon onnistuneen kliinisen testin New Yorkilaises­sa sairaalassa vuonna 1941 saadakseen aikaan harmonisia värähtelyjä. Kokeen onnistuminen kuitenkin unohtui Lakhovskyn kuoltua vuonna 1942. Hän piti selviönä että taudinaiheuttajat kuten bakteerit ja virukset resonoivat taajuudella, joka häiritsee terveen solun värähtelyä. Hänen tutkimuksensa perustuivat siihen, että kehon solut altistetaan värähtelyille, jotka aktivoivat solut resonoimaan niiden omilla terveillä taajuuksilla. Terveet solut voivat näin torjua taudinaiheuttajien hyökkäykset.

 

Lakhovsky on todennut: ”Solu, kaiken elämän perusyksikkö, on itse asiassa sähkömagneettinen resonaattori, joka kykenee lähettämään ja vastaanottamaan erittäin korkeataajuuksisia energia­värähtelyjä. Tärkeintä on saada aikaan mahdollisimman paljon harmonisia taajuuksia”. Fysiikan tohtori Robert C. (Bob) Beck toi teknologian uudestaan päivänvaloon. Hänen mukaansa Lakhovskyn monitaajuus­värähtelijän tuottamista lukuisista taajuuksista jokainen kehon solu löytää oman ominaistaajuutensa, jolla se kykenee vastaanottamaan energiaa.

 

Toinen aikansa tärkeä amerikkalainen tutkija oli Royal Raymond Rife. Hän kehitti myös taajuuksia, jotka saivat kehon solut resonoimaan niiden omilla luonnollisilla taajuuksilla. Lisäksi hän käytti taajuuksia jotka olivat tuhoisia taudinaiheuttajille. Käyttäen ainutlaatuista kehittämäänsä  mikroskooppia (Rife Universal Microscope,  joka suurensi jopa 60 000 kertaisesti !) hän pystyi katsomaan reaaliajassa, kuinka tietyt taajuudet tuhosivat pieniä eläviä mikro-organismeja, jotka olivat yhteydessä tauteihin. (Tämä ei ole mahdollista nykyajan elektroni-mikroskoopeilla, jonka oma säteily tappaa tutkittavan elävän kohteen välittömästi). Huolimatta kliinisesti todistettujen ja onnistuneiden kokeiden, on myös hänen työnsä moder­nin lääketieteen parissa jäänyt huomioimatta.

 

Tohtori Hulda Clark (kirjoittanut kirjan ”Hoito kaikkiin sairauksiin”) tutki Rifen työtä ja kokeili taajuuksia saadakseen potilaansa kuntoon. Hän uskoo että sairauksien suurimmat aiheuttajat ovat loiset, bakteerit, virukset, homeet ym. ja saasteet. Siksi hän keskittyi taajuuksiin, jotka ovat tuhoisia mikro-organismeille. (Moodit 1, 2, 3, 5). Multi-Zapperin taajuudet perustuvat näiden kolmen tutkijan tutkimustuloksiin. Multi-Zapper on kätevässä koos­sa oleva, patterilla toimiva, laaja­spekt­rinen laite, joka tuottaa useita harmon­i­soi­via vä­rähtely­energioita.