Olet täällä

Etusivu » Beckin terveysohjelma: tulevaisuuden ensiapupaketti terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen

Otsonoitu juomavesi – luonnollinen hapettaja

Beckin otsonaattori valmistaa otsonia suoraan huoneilmasta. Beckin mukaan otsonivettä tulisi nauttia 2-3 lasillista joka päivä. Se huuhtelee kehon puhtaaksi neutralisoiduista taudinaiheuttajista, kuona-aineista ja myrkyistä.

Kun Bob Beck oli jo tuonut maailmalle edellä mainitut sähkölaitteensa, hän alkoi tutkia kuinka kehoa voisi parhaiten auttaa pääsemään eroon hoitojen aikana vapautuvista kuona-aineista. Tutkimuksensa tuloksena hän päätyi otsoniin – kuplivaan otsoniin vesilasissa. Hän suunnitteli jälleen pienen, kotikäyttöisen, edullisen ja kaikkien saatavilla olevan laitteen. Beckin otsonaattori valmistaa otsonia suoraan huoneilmasta käyttäen edistyksellistä Tesla kylmäkorona/kylmäplasma -teknologiaa. Näin erillisiä happipulloja ei tarvita, eikä prosessissa myöskään synny haitallisia typpiyhdisteitä.

Otsonin historiaa

Luonnossa otsonia muodostuu 20-30 km korkeudessa ilmakehässä ja pieniä määriä maan päällä ukkosmyrskyissä, vesiputouksissa ja vuoristoissa. Tieteellisesti otsonin keksi ja nimesi saksalainen tiedemies Schönbein v. 1840.

Vuonna 1902 julkaistussa kirjassa A dictionary of Practical Materia Medica, J.H. Clarke kuvaa, kuinka ”Oxygenium”-nimisellä valmisteella hoidettiin menestyksellä anemiaa, yskää, syöpää, sokeritautia, influenssaa, morfiinimyrkytystä, haavaumia, strykniinimyrkytystä ja hinkuyskää. Oxygenium oli otsonoitua vettä.

Tämän päivän pioneereja otsonin lääketieteellisessä käytössä ovat saksalaiset lääkärit Siegfried Rilling ja Renate Viehbahn. He ovat julkaisseet myös kirjan The Use of Ozone in Medicine.

Otsoni on voimakas puhdistaja

Otsoni on hapen kaikkein voimakkaimmin hapettava muoto. Se on kolmiatominen, aktiivinen happimolekyyli O3, joka luovuttaa herkästi kolmannen atominsa hapetusreaktioissa. Se on voimakas puhdistaja tappaen bakteereja ja sieniä 5000 kertaa tehokkaammin kuin kloori. Se pystyy myös puhdistamaan 99% teollisuuden orgaanisista ja epäorgaanisista kemiallisista myrkyistä mukaan lukien mm. rikkijätekaasut, PCB ja DDT. Sen käyttö juomaveden puhdistuslaitoksilla on lisääntynyt nopeasti, mm. Helsingin juomavesi puhdistetaan otsonilla.

Otsonoitu juomavesi puhdistaa kehon

Otsoni ei säily vedessä pitkään, joten otsonin puhdistavan vaikutuksen saamiseksi elimistöön, on otsonoitu vesi nautittava mahdollisimman ”tuoreena”. Kehossa otsoni hajottaa haitallisia aineita sekä edistää soluhapetusta. Otsonin luovuttama happiatomi eliminoi nopeasti kehossa olevia myrkkyjä ja kuona-aineita. Hapetusreaktiossa otsoni palautuu normaaliksi hapeksi O2 ja lopputuotteena syntyy vettä (H2O) ja hiilidioksidia (CO2), jotka huuhtoutuvat ulos kehosta luonnollisesti. Soluhapetuksen lisääntyminen perustuu siihen, että otsonoitu juomavesi alentaa hemoglobiinin pintajännitystä, jolloin hapensiirtokyky paranee. Tutkimuksissa on todettu myös lukuisia muita hyödyllisiä fysiologisia ja aineenvaihdunnallisia vaikutuksia.

Rachael Carson kertoo kirjassaan Silent Spring, että monilla naisilla saattaa olla niin paljon DDT:tä rasvakudoksessa, että he eivät voi imettää vauvojaan. Otsoniveden juonti poisti DDT:n näiden naisten kehoista muutamassa päivässä. Beckin tutkimuksissa muutamat Alzheimer potilaat saivat muistinsa takaisin, kun heidän aivonsa saivat otsoniveden ansiosta enemmän happea.

Otsoni- ja happihoidot

Beckin mukaan otsonivettä tulisi nauttia 2-3 lasillista joka päivä. Se huuhtelee kehon puhtaaksi neutralisoiduista taudinaiheuttajista, kuona-aineista ja myrkyistä. Useimmat tunnetut taudinaiheuttajat sekä syöpäsolut ovat anaerobisia eli ne eivät elä happirikkaassa ympäristössä. Hapettamalla otsoni tekee niiden olon tukalaksi.

Otsoni- ja happihoitoja annetaan Suomessakin enenevässä määrin. Niillä on hoidettu menestyksellä mm. AIDS/HIV- ja syöpäpotilaita. Virallinen lääketiede kuitenkin vaikenee.

 

Erityyppisistä Otsonigeneraattoreista

 

Puhdasta lääketieteelliseen käyttöön soveltuvaaa otsonia voidaan valmistaa kolmella tavalla:

 

  1. Ultravioletti Lamppu
  2. Korona Purkaus
  3. Kylmä Plasma

 

1. Ultra Violetti laite. UV lamppu tuottaa pienen määrän otsonia ultraviolettivalon kapealla taajuuskaistalla. Tämän taajuuskaistan ulkopuolella ultravioletti valo tuhoaa otsonia. UV lamppu degeneroituu aikaa myöten jolloin UV konsentraatio heittelee ja lopulta  lamppu palaa loppuun. Tuottaa hyvin pienen määrän puhdasta lääketieteelliseen käyttöön soveltuvaaa otsonia. Käytetään yleensä ilmanpuhdistus otsonaattoreissa. Ei tuota haitallisia typen oksideja jos otsoni tehdään  puhtaasta hapesta. Tuottaa pieniä määriä haitallisia typen oksideja jos otsoni tehdään ilmakehässä olevasta hapesta.

 

2. Korona (sähkö) Purkaus laite tuottaa suuren konsentraation otsonia mutta samalla syntyy lämpöä ja  lämpö tuhoaa otsonia. Kompensoidakseen lämmön aiheuttaman konsentraatio hävikin yhä enemmän sähköa joudutaan käyttämään joka taas tuottaa yhä lisää lämpöä johtaen lopulta laitteen rikkoutumiseen ja tästä johtuen tämän tyypin laitteet eivät ole kovin pitkäikäisiä. Tuottaa suuren määrän puhdasta lääketieteelliseen käyttöön soveltuvaaa otsonia. Ei tuota haitallisia typen oksideja jos otsoni tehdään puhtaasta hapesta. Tuottaa pieniä määriä haitallisia typen oksideja jos otsoni tehdään ilmakehässä olevasta hapesta ilman ilmankuivainta.

            

3. Kylmä Plasma laite tuottaa suuren määrän puhdasta lääketieteelliseen käyttöön soveltuvaa otsonia. Ei tuota haitallisia typen oksideja jos otsoni tehdään puhtaasta hapesta. Ei tuota haitallisia typen oksideja jos otsoni tehdään ilmakehässä olevasta hapesta. Tuottaa myös hapen suurempia allotrooppeja kuten Ox, esim.  O10, O9, O8, O7, O6, O5, O4,  jotka ovat vielä otsoniakin O3 reaktiivisempia. Ei tuota lämpöä joten laite kestää hyvin pitkän ajan. Nikola Teslan 1920 luvulla suunnittelemat ja valmistamat alkuperäiset kylmä plasma otsonigeneraattorit toimivat hyvin vielä tänäänkin.

 

Japanilaisen fyysikon Tri Uozumin mukaan ilmakehässä olevan hapen yhtyessä tiheään korkeaenergiseen elektroniplasmaan (ilman lämpöä elektrodikipinöistä = Kylmä Plasma) muodostuu hapen suurempia allotrooppeja (jota luonnosta löytyy ylä-stratosfääristä) kuten Ox, esim. O10 jotka ovat vielä otsoniakin O3 reaktiivisempia.

Heti kun tämä ”superhappi Ox” on muodostunut, se pyrkii mahdollisimman nopeasti takaisin Ox:stä tai  O10:stä alas takaisin enemmän  tasapainoiseen O2 :een.

O10, O9, O8, O7, O6, O5, O4, O3, ja O2.  ja hajotessaan matkallaan alaspäin se tuottaa satunnaisesti vapaita elektroneja jotka edelleen törmäävät muihin uusiin vaikuttamattomiin happi molekyyleihin ja jotka näin itse muuntuvat tämän prosessin kautta korkeammiksi hapen allotroopeiksi kuten O9, O8, O7, jotka edelleen hajoavat alaspäin myös jakaen elektroneja samalla itse muuntuen O6, O5 ja näin jälleen muodostaen muita hapen suurempia allotrooppeja ja jotka edelleen jakavat vapaita elektroneja ja vuorostaan hajotessaan tuottavat uusia hapen korkeampia allotrooppeja  jne,.. ja siten  aiheuttavat hallitun itseään ruokkivan ketjureaktion.

 

 (Lähde: The Story of Ozone - Saul Pressman).

 

Beckin veden Otsonaattori

Keksijänero NicolaTesla -teknologiaan perustuva otsonaattori edustaa merkittävää edistysaskelta otsonigeneraattorilaitteissa, tuoden oman otsoniveden valmistamisen jokaisen ulottuville.

 

Veden otsonointi desinfioi, steriloi ja hapettaa veden. Otsonoitu vesi hajottaa haitallisia aineita sekä edistää soluhapetusta. Otsoni O3 hajottaa ja hapettaa nopeasti kehossa olevia epäpuhtauksia, kuona-aineita ja myrkkyjä muuttaen ne vedeksi (H2O) ja hiilidioksidiksi (CO2), jotka huuhtoutuvat ulos kehosta luonnollisesti.

 

Beckin otsonaattori valmistaa otsonia suoraan huoneilmasta käyttäen edistyksellistä Tesla kylmäplasma teknologiaa. Näin erillisiä happipulloja ei tarvita, eikä prosessissa synny haitallisia typpioksideja.